Slide background

Noodzakelijke ondergrond

Vooral voor een oprit, parkeerplaats of wandelpad is een goede ondergrond van groot belang. Een natuurlijke zandbodem hoeft eigenlijk alleen maar egaal getrokken en aangetrild te worden.  Om het onkruid optimaal te weren is het aanbrengen van anti-worteldoek  onder de Nocciolo perzikstenen aan te bevelen. Als u een wat minder zandhoudende harde bodem heeft, kunnen splitmatten al volstaan.

Bij een werkelijk  zachte ondergrond (veengrond bijvoorbeeld) is het wenselijk om eerst een hardere laag te storten, nadat ongeveer 20 cm van de toplaag is verwijderd.  Die nieuwe laag kan van zand zijn, maar ook puin voldoet goed. Deze nieuwe toplaag moet wel even flink aangetrild worden, zodat de ondergrond voor de Nocciolo perzikstenen stabiel en vlak is.  Voor een optimaal resultaat adviseren wij hierop anti-worteldoek of splitplaten aan te brengen of splitplaten die voorzien zijn van anti-worteldoek.